RAI Team

Het RAI team bestaat uit 10 deelnemende collega’s en een aantal collega’s die het team ondersteunen bij training, sponsorwerving en materiaal.

Op de foto: op de achterste rij: Bret, Erik en Jules. En op de voorste rij, Sjoukje, Nynke, Chantal, Katelijn, Teije, Martine en Dorien. Niet op de foto: Marlies.
Amsterdam RAI draagt AMREF Flying Doctors al jaren een warm hart toe en doet daarom ook mee aan de Kenya Classic. De eerste voorbereidingen en trainingen zijn van start te gegaan. En dat op het voor Amsterdammers welbekende voortuig, de fiets! Daarnaast voelen de fietsers zich bevoorrecht dat zij een kijkje mogen nemen bij de activiteiten van Amref Flying Doctors in Kenya.

Van links naar rechts: Jules, Erik, Bret, Dorien, Marlies, Martine, Nynke, Sjoukje, Katelijne en Gerard.